Bochnak Władysław ksiądz; ur. w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 14 VIII 1960 r.; wikariusz w Miliczu 1960–1963; Chojnowie 1963–1965 i w parafii Świętej Trójcy w Legnicy; proboszcz w Bogatyni 1968–1971; referent wydz. budowlano-gospodarczego we wrocławskiej kurii – 1971 r.; diecezjalny dyr. dobroczynności; diecezjalny duszpasterz ludzi chorych; diecezjalny dyr. charytatywny; dyr. adm. i moderator alumnów w SD; magisterium na KUL-u – 1974 r., doktorat z teologii na PAT w Krakowie – 1984 r. (na podstawie pracy: Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej od XVI w. do 1810 r.). Prowadził wykłady z historii zakonów i teologii życia zakonnego; kapelan honorowy Ojca Świętego – 1981 r.; probostwo parafii św. Piotra i Pawła w Legnicy – 1988 r.; dziekan dekanatu Legnica-Zachód – 1989 r.; protonotariusz apostolski – 1993 r.; wikariusz generalny ordynariusza legnickiego; wszedł do erygowanej kapituły legnickiej jako jej prepozyt – 1994 r.; dr hab. –1997 r.; prof. uczelniany PWT we Wrocławiu – 2001 r.