Szymański Henryk Ludwik ur. w 1931 r. w Lesznie Wlkp. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1957 r.; dr n. t. – 1965 r.; dr hab. – 1975 r.; prof. – 1983 r.; z-ca dyr. ds. dyd. Inst. Technologii Elektronowej 1968–1985; kier. Zakładu Optyki Elektronowej (potem Mikrowiązki Elektronowej) 1968–1993; dziekan Wydz. Elektroniki 1985–1990; org. i sekr. nauk. konf. „Zastosowania Wiązki Elektronowej i Jonowej” 1972 r., 1974 r., 1977 r. i „VIII Konf. Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego” 1993 r.; czł.: WTN (czł. zw. 1977–, przew. VI Wydz. Nauk. Techn. 1989–2004). Wypromował siedmiu dr. n. t., wśród wychowanków: trzech dr. hab., prof. Autor 70 prac, w tym dziewięciu książek i monografii, m.in.: Współczesne magnetyczne soczewki elektronowe, „Elektronika” 1984, 10; Development of Scanning Electron Microscopy with Two Detector System (współaut.), „Scanning” 1987, vol. 9; Experience in the Graduate – Studies at the Faculty of Electronics, TU of Wrocław, konf. w Stutgarcie 1988; Aberracje elektronooptyczne w urządzeniach z wiązką elektronową 1975; Mikroobróbka wiązką elektronową (współaut.) 1990; Optyka elektronowa (współaut.) 1984; zastosowania optyki elektronowej (współaut.) 1969; Mikroskopy elektronowe (współaut.) 1965. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1985 r.; Medal KEN – 1981 r. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechnik Wrocławskiej, Oficyna Wydawicza. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, str. 175.