Namysłowska-Wilczyńska Barbara ur. w 1947 r. w Ostrzeszowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1970 r.; dr – 1980 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. nadzw. PWr. od 2000 r.; kier. Zakładu i Laboratorium Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki od 1998 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry Naukowej 1996–2002; z-ca kier. Międzyuczelnianego Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych 2004–2005; czł.: Polskiego Narodowego Komitetu CODATA (Committee on Data for Science and Techology); Komisji Nauk o Ziemi Oddz. PAN we Wrocławiu; Komisji Geoinformatyki IV Wydz. Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Umiejętności PAU w Krakowie; Międzynarodowej Asocjacji Geostatystycznej; PTG Oddz. Wrocław. Wypromowała trzech dr. n. t. Autorka 66 publikacji i dwóch monografii.