Irek Waldemar ksiądz; ur. w 1957 r. w Oławie. Matura w LO w Oławie – 1976 r.; po ukończeniu SD we Wrocławiu przyjął tam dnia 22 V 1982 roku święcenia kapłańskie; wikariusz i katecheta w Strzegomiu 1982–1985; pracował w Wydawnictwie Księgarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu 1985–1987; studia specjalistyczne na KUL; doktorat z teologii fundamentalnej – 1989 r.; prowadzi ćwiczenia z homiletyki i wykłady z metodologii na PWT we Wrocławiu od 1989 r.; adiunkt – 1991 r.; wykłady z filozofii społecznej; kapelanem Garnizonu WP we Wrocławiu i dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego; redakcja pisma wojskowego Nasza Służba – 1992 r.; proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Oławie od 1996 roku.