Krucina Jan ksiądz; ur. w 1928 r. u w Karwinie-Darkowie. Matura – 1947 r.; studia na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu w Ołomuńcu 1947–1950; po likwidacji ołomunieckiego SD pracował jako robotnik, następnie tech. bud, a w końcu kier. działu planowania i inwestycji w Zagłębiu Ostrawskim; studia teologiczne w SD we Wrocławiu 1957–1959; święcenia kapłańskie 21 VI 1959 r.; studia na KUL; doktorat z filozofii i teologii praktycznej; kolokwium hab. (rozprawa Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie.) – 1972 r.; wykłady z katolickiej nauki społecznej na KUL-u; prof. nadzw. – 1973 r.; spowiednik kleryków w SD we Wrocławiu 1963–1965; prorektor 1968–1988; wykładowca socjologii pastoralnej 1965–1970, oraz teologii praktycznej, etyki i etyki społecznej od 1970 r.; rektor PWT we Wrocławiu 1988–1992; kapelan i sekr. ordynariusza 1963–1968; kier. Wydz. Duszpasterskiego 1963–1992; delegat ds. Księgarni i dyr. Wydawnictwa od 1970 r.; dyr. Drukarni Tumskiej od 1980 r.; wikariusz generalny 1973–1974; szambelan papieski – 1972 r.; kanonika gremialnego kapituły katedralnej – 1973 r.; protonotariusz apostolski – 1993 r.; czł. rzecz. Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu; red. rocznika Colloquium Salutis. Wypromował ośmiu dr., 34 licencjuszy i 172 mgr. do 2001 r. Autor 135 recenzji prac mgr. i 51 licencjackich. Udział w 24 przewodach dr. i 10 kolokwiach hab. Ekspert Światowego Synodu Biskupów – 2001 r.