Tłaczała Marek ur. w 1949 r. w Bydgoszczy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1972 r.; dr n. t. – 1976 r.; dr hab. – 2002 r.; asystent na Wydz. Elektroniki w Instytucie Technologii Elektronowej – 1972 r.; adiunkt – 1997 r.; kier. Zakładu Przyrządów Półprzewodnikowych od 1996 r.; z-ca kier. Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr. – 2002 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Próżniowego od 1990 r.; czł. Komisji Inżynierii Materiałowej Wrocławskiego Oddz. PAN od 1994 r.; Sekcji „Technologia Elektronowa i Technologia Materiałów Elektronicznych” Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 1996 r.; Sekcji „Mikroelektronika” Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 1998 r.; Zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego od 1998 r.; przewodniczący Sekcji „Cienkie Warstwy” Polskiego Towarzystwa Próżniowego od 1998 r.; czł. komitetu naukowego konferencji naukowych „Technologia Elektronowa” od 1994 r.; czł. komitetu naukowego międzynarodowej konferencji „International Conference on Solid State Crystals”, Zakopane – 1998 r. i 2000 r.; czł. komitetu naukowego międzynarodowej konferencji „Wide Band Gap Materials”, Zakopane – 2001 r.; wiceprzewodniczący komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego IX Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe”, Szklarska Poręba – 2002 r.; czł. komitetu naukowego międzynarodowej konferencji „Microtherm”, Łódź – 2003 r. i 2005 r.; czł. komitetu naukowego międzynarodowej konferencji APCOM, Słowacja od 2003 r.; przewodniczący komitetu naukowego ogólnopolskiego X Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe”, Szklarska Poręba – 2004 r.; czł. komitetu naukowego i recenzent międzynarodowej konferencji europejskiej „European Microwave Week” od 2005 r. Wśród wychowanków dr. hab. Autor 239 prac, w tym 163 publikacji i czterech patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr.