Nitecki Piotr ksiądz; ur. w 1949 r. w Warszawie. Mgr teol. w PWT w Poznaniu – 1976 r.; analogiczny tytuł na Wydz. Teologicznym KUL w oparciu o pracę Dar życia wiecznego według nowego Ordo Exequiarum –1977 r.; doktorat z teologii Wydz. Teologicznym ATK w Warszawie na podstawie pracy Miejsce i rola ks. Eugeniusza Dąbrowskiego w dziele odnowy biblijnej Kościoła w Polsce – 1980 r.; dr hab. n. hum. na Wydz. Nauk Społecznych KUL w zakresie katolickiej nauki społecznej na podstawie pracy Kościół wobec przemian społecznych w Polsce w latach 1980 - 1989 – 1989 r.; praca w red. czas. Chrześcijanin w Świecie – 1976 r. pełniąc kolejno funkcje: red. (1976–1978), czł. Kolegium Redakcyjnego 1978–1996, sekr. red. 1978–1981, z-cy red. nacz. 1981–1992 i red. nacz. 1992–1996; czł. zespołów red. pism: Ład (1981–1984, 1987–1995),Tygodnik Rolników Solidarność (1989–1990), Znaki Czasu (1990–1991), Nowe Życie (1992, od 1993 r. red. nacz.), Nasze Słowo (od 1994 r.); wykłady zlecone z teologii ewangelizacji na Wydz. Teologicznym ATK w Warszawie 1990–1992; wykłady ze wstępu do teologii na Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego przy PWT w Warszawie 1990–1995; doc. na PFT we Wrocławiu (obejęcie Katedry Katolickiej Nauki Społecznej) – 1991 r.; święcenia kapłańskie – 1996 r.; prof. ucz. PWT we Wrocławiu; wikariusz w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu; proboszcz parafii św. Stefana we Wrocławiu; prof. n. hum. – 1999 r. Wypromował dwóch dr oraz 14. mgr. Recenzent 11. doktoratów na różnych uczelniach oraz 73. prac magisterskich. Wykłada katolicką naukę społeczną i metodologię. Prowadzi także wykłady zlecone na Wydz. Prawa i Administracji UWr.