Górecki Edward ksiądz; ur. w 1930 r. w Stonawie. Matura –1949 r.; studia teologiczne w Ołomuńcu, a po rozwiązaniu tej uczelni pracował w przedsiębiorstwie budowlanym; kontynuował studia w SD we Wrocławiu 1959–1963; święcenia kapłańskie 23 VI 1963 r.; studia specjalistyczne na KUL; doktorat z prawa kanonicznego 1963–1967; obrońca węzła małżeńskiego; zaangażowany w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu; wicekanclerz Kurii i dyr. Wydz. Finansowo-Gospodarczego – 1969 r.; wykładowca prawa wyznaniowego na PWT od 1971 r.; adiunkt 1972–1979; z-cą prof. 1979–1990; doc.; kolokwium hab. na PWT we Wrocławiu – 1990 r.; wykłady w SD w Nysie 1990/91 i na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu w Ołomuńcu; współzałożyciel Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i czł. zw. „Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo” oraz „Societá del Dritto delle Chiese Orientali”. Kapelan papieski – 1984 r.; prof. n. hum. – 1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.