Wenz Wiesław ksiądz; ur. w 1957 r. w Tarnowie. Matura – 1976 r.; po wstąpieniu do Księży Misjonarzy, odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie; święcenia kapłańskie 24 IV 1982 r.; wikariusz w Iłowej 1982–1986; katecheta w parafii św. Anny we Wrocławiu–Oporowie 1986–1990; rezydent i proboszcz w Żmigrodzie 1990–1997; studia specjalistyczne w PWT we Wrocławiu uwieńczył doktoratem na podstawie pracy Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych „Reguł Wspólnych“ (16l7–1655) – 1998 r.; obrońca węzła małżeńskiego i notariusz we wrocławskim Metropolitalnym Sądzie Duchownym od 1986 r.; inkardynowany do Archidiecezji Wrocławskiej 18 VIII 1998 r.; w PWT we Wrocławiu wykłada prawo kanoniczne i wyznaniowe; kolokwium hab., przedstawiając rozprawę pt.: Struktura władzy w ujęciu św. Wincentego a Paulo a jej współczesny model w Zgromadzeniu Misji 29 IX 2001 r.; dr hab. n. teo. w zakresie teologii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 27 II 2002 r.; prorektor PWT we Wrocławiu ds. naukowo-dydaktycznych od 2001 r.; czł. Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Archidiecezjalnym Referentem ds. Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Wrocławskiej.