Hergesel Tomasz ksiądz; ur. w 1943 r. w Dobrzeniu Wlk. Matura w Liceum Korespondencyjnym dla Pracujących we Wrocławiu – 1963 r.; studia filozoficzno–teologiczne w SD we Wrocławiu, przyjmując tam 21 VI 1969 r. święcenia kapłańskie; wikariat we Wrocławiu; studia w Rzymie; licencjat na Biblicum – 1973 r., doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim – 1975 r.; prefekt w SD we Wrocławiu – 1976 r.; adiunkt PWT, prowadząc wykłady z egzegezy NT, wstępu do NT i teologii biblijnej; ponadto był lektorem j. greckiego, włoskiego i niemieckiego. Studiował germanistykę na UWr 1979–1981; hab. na KUL – 1983 r.; wykłady z egzegezy NT w SD w Nysie 1982–1983 i na UWr. 1989–1991; wyjechał na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie w SD w Anyama prowadził zajęcia dydaktyczne – 1987 r. Twórczą działalność naukową przerwała choroba, którą przezwycięża m.in. ogromnym wysiłkiem woli i chęcią życia – 1991 r. Pomimo niesprawności prawej ręki, kontynuuje malowanie obrazów. Autor popularnych artykułów z zakresu biblistyki w czasopiśmie Jak być człowiekiem? od 1996 r. Kapelan honorowy Ojca Świętego – 1997 r.; prof. n. hum. – 1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.