Zdanowski Jerzy ur. w 1936 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1959 r.; dr n. t. – 1967 r.; doc. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; prof. zw. – 1996 r.; dyr. Pionu Współpracy z Zagranicą PWr. 1973–1975; dyr. filii PWr. w Wałbrzychu 1978–1981; kier. Zakładu Technik Jonowych 1981–2001; dyr. Instytutu Technologii Elektronowej PWr. 1981–1987 i 1990–1996; prorektor PWr. 1996–2002; kier. Katedry Inżynierii Powierzchni od 2002 r.; czł. Rady Naukowej Instytutu Komputerowych Systemów i Pomiarów i czł. zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego; Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz sekcji naukowych powoływanych przez Komitet Budowy Maszyn PAN; uczestniczył w pracach sekcji KBN. Wypromował sześciu dr. n. t., wśród wychowanków dwóch dr. hab., prof. Autor 80 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, str 176.