Jezierska Józefa E. ur. w 1935 r. w Bydgoszczy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: matura w LO Sióstr Urszulanek w Gdyni – 1952 r.; studia matematyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1952–1956; praca w szkole średniej; wstąpiła do urszulanek UR – 1958 r.; śluby wieczyste – 1966 r.; studia w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie 1961–1964; nauczycielka matematyki w LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu – 1966 r.; dyr. tejże szkoły od 1971 r.; studia w PWT we Wrocławiu 1969–1972; doktorat z teologii na podstawie pracy pt.: Pawłowa idea współumierania i współzmartychwstania z Chrystusem – 1983 r.; kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy: „Żyjemy dla Pana... Umieramy dla Pana“ (Rz 14, 8). Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej – 1993 r.; po hab. jest kier. Katedry Egzegezy Ksiąg NT. Wykłada wstęp ogólny do Pisma Św. i egzegezę NT.