Liszka Piotr ksiądz; CMF; ur. w 1951 r. w Chorzowie, diecezja katowicka. Matura Technikum Mechaniczne w Chorzowie – 1970 r.; mgr mat. UŚl. w Katowicach – 1974 r.; wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów – 1974 r.; pierwsze (1 II 1976 r.) i wieczyste śluby zakonne – 1 II 1979 r.; studia filozoficzno-teologicznych w SD we Wrocławiu; magisterium z teologii w zakresie pedagogiki; święcenia kapłańskie 23 V 1981 r.; teologiczne studia licencjackie KUL; doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie pracy Eklezjogeneza w ujęciu Leonardo Boffa – 1985 r.; wykładowca teologii dogmatycznej w PFT – 1985 r.; adiunkt – 1985 r.; doc. na podstawie kolokwium habilitacyjnego przeprowadzonego w 1993 roku na PWT we Wrocławiu – 1994 r.; prof. n. hum. – 2002 r.; głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych była teologia wyzwolenia, teologia życia konsekrowanego, a następnie trynitologia. Należy do Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich i do Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Współpracownik kilku czas. teologicznych. Specjalista z teologii życia konsekrowanego – ekspert w komisji Synodu Archidiecezji Wrocławskiej ds. życia konsekrowanego.