Rogowski Roman E. ksiądz; ur. w 1936 r. w Woli Hetmańskiej, pow. Podhajce. Matura – 1954 r.; studia filozoficzno-teologicznych w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie z rąk biskupa A. Wronki 14 III 1960 r.; wikariusz i katecheta w Zgorzelcu 1960–1962; studia na KUL; doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie pracy Poznanie Boga „przez łaskę” według teologów ze Szkoły św. Wiktora w XII wieku, której promotorem był ks. prof. W. Granat – 1970 r.; wikariusz w parafii katedralnej 1966–1969; prefekt w SD we Wrocławiu 1969–1970; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenicznej na PWT – 1967 r.; adiunkt – 1971 r.; doc. po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na PAT w Krakowie – 1986 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; nauczyciel na PWr. 1988–1989; gł. przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest eschatologia i Eucharystia. Należy do Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich i do Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Uczestniczył w sesji „The Common Christian Roots of the European Nations” w Rzymie – 1981 r. Ponadto odbył podróże do Meksyku, Ameryki Środkowej, Indii, Afryki Północnej, Tajlandii, Korei i Wietnamu. Jest wielkim miłośnikiem gór, co znalazło wyraz w jego utworach z serii „Bóg na moich drogach”. Obdarzony talentem literackim, cieszy się uznaniem jako kaznodzieja i konferencjonista. Bierze udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Jako prelegent występuje w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, zjazdach, sympozjach. Prof. n. hum. – 1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.