Wołyniec Włodzimierz ksiądz; ur. w 1961 r. w Oławie. Matura – 1979 r.; studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 1 VI 1985 r.; wikariusz i katecheta w Strzegomiu 1985–1987; studia w Rzymie; doktorat z teologii w Ateneo Romano della Santa Croce – 1991 r.; notariusz kurialny i wykładowcy teologii dogmatycznej na PWT we Wrocławiu; prefekt i ojciec duchowny w SD; adiunkt przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej.