Nowicki Andrzej ksiądz; ur. w 1947 r. w Węglińcu. Matura – 1965 r.; studia w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 27 V 1972 r.; wikariusz i katechetą w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu 1972–1973; studia na KUL; licencjat – 1976 r.; doktorat z teologii fundamentalnej na podst. pracy Problem weryfikacji Kościoła i jego struktury u G. Philips'a – 1980 r.; adiunkt na PWT we Wrocławiu – 1980 r.; wykłady z metodologii, nauki o religii, teologii fundamentalnej i dogmatycznej; stypendysta na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve 1981–1982; cenzor wyd. kościelnych od 1984 r.; ekspert Komisji d.s. Struktur Kościelnych Synodu Wrocławskiego – 1986 r.; czł. Komisji Przygotowawczej do II Synodu Plenarnego – 1989 r.; przewód hab. w PWT we Wrocławiu – 1995 r.; kier. Katedry Teologii Fundamentalnej; wykłada teologię fundamentalną i naukę o religii; wicedyr. Drukarni Tumskiej od 1997 r.; red. nacz. Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM.