Reroń Tadeusz ksiądz; ur. w 1950 r. we Wrocławiu. Matura – 1969 r.; SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 31 V 1975 r.; wikariusz i katecheta w Strzegomiu 1975–1984; w katedrze wrocławskiej 1984–1985; studia specjalistyczne na KUL 1985–1989; dr z teologii moralnej na podstawie pracy Moralne zadania środków społecznego przekazu w posoborowym nauczaniu Kościoła – 1993 r.; duszpasterz nauczycieli akademickich we Wrocławiu – 1995 r.; adiunkte przy Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej – 1994 r.; wykładał na Studium Katechetycznym w Legnicy 1992–1997, we Wrocławiu 1992–1995 i w SD w Legnicy 1992–1997; czł. Podkomisji Przygotowania do małżeństwa przy Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu 1989–1996; czł. Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu; udział w zjazdach polskich teologów moralistów; wygłaszał referaty na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, Rejonowych Dniach Skupienia dla Duchowieństwa diecezji wrocławskiej i legnickiej.