Chłopowiec Michał ksiądz; ur. w 1939 r. w miejscowości Żórawno, woj. Stanisławów. Matura – 1958 r.; studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka – 28 VI 1964 r.; wikariusz i katecheta w Nowej Soli 1964–1967 i we wrocławskich parafiach: św. Doroty 1967–1970 i św. Elżbiety 1970–1971; studia specjalistyczne w Paryżu; doktorat z teologii moralnej na podstawie pracy La lutte de classes l‘enseignement de l‘Episcopat français, której promotorem był o. M. D. Chenu w Instytucie Katolickim – 1977 r.; adiunkt PWT we Wrocławiu – 1977 r.; wykłady z teologii moralnej; stypendysta na Uniwersytecie w Münster 1979–1980; kolokwium hab. w PWT we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Wychowanie religijno-moralne dziecka w rodzinie – 1998 r.