Młotek Antoni ksiądz; ur. w 1940 r. w Dawidowie k. Lwowa. Matura w Oleśnicy Śl. – 1957 r.; studia teologiczne w SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie 23 VI 1963 r.; wikariusz i katecheta w parafii św. Teresy we Wrocławiu–Osobowicach; studia w ATK w Warszawie 1965–1968; prefekt studiów i dyr. Biblioteki w SD we Wrocławiu; kapelan sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu –1970 r.; wikariusz w parafii NMP na Piasku 1971–1973; wykładowca teologii moralnej w SD we Wrocławiu od 1968 r.; doktorat na podstawie pracy Obowiązek apostolstwa świeckich według Ojców Kościoła złotego okresu patrystyki łacińskiej – 1973 r.; adiunkt PWT we Wrocławiu; prowadził wykłady z teologii moralnej w SD salwatorianów w Bagnie 1975–1976; stypendium naukowe w Rzymie 1977–1978; z-ca prof. i kier. katedry teologii moralnej ogólnej –1979 r.; wykłady w Studium Katechetycznym we Wrocławiu 1978–1986; sędzia prosynodalny od 1975 r.; cenzor wydawnictw kościelnych – 1985 r.; doc. – 1987 r.; prof. nadzw. PWT we Wrocławiu – 1991 r. Uczestniczył w sympozjach naukowych w Rzymie i Brixen; udział w zjazdach polskich teologów moralistów; honorowy kapelan papieski – 1993 r.; prof. n. hum. – 1999 r.; prof. zw. PWT we Wrocławiu – 2001 r.