Nowosielski Stanisław ur. w 1949 r. we Lwówku Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent AE we Wrocławiu; mgr inż. – 1972 r.; dr n. o org. i zarz. – 1981 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; prof. n. e. – 2002 r.; prorektor ds. nauki 1999–2005; kier. Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi od 2003 r.; czł. PTE. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromował dr. Autor 150 publikacji, czterech książek. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce Wydanie 2002, Verlag für Personen Encyklopädien AG, s. 1410–1411.