Siemieniewski Andrzej ksiądz; ur. w 1957 r. Ukończył SD we Wrocławiu; święcenia kapłańskie w katedrze wrocławskiej 1 VI 1985 r. ; wikariusz i katecheta w Świdnicy Śl. 1985–1987; studia do Rzymu; doktorat z teologii duchowości; ojciec duchowny w SD we Wrocławiu i adiunkt PWT – 1991 r.; dyr. Biblioteki Głównej PFT i MWSD we Wrocławiu 1993–1995; przewód hab. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy hab. pt.: Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka – 1997 r.; prorektor PFT we Wrocławiu 1998–2001; kier. Katedry Teologii Duchowości; wykłada teologię duchowości.