Czajkowski Michał ksiądz; ur. w 1934 r. w Chełmży. Studia teologiczne w SD w Paradyżu 1953–1956 i we Wrocławiu; święcenia kapłańskie z rąk bpa B. Kominkap – 15 VI 1958 r.; praca w Oleśnicy Śl. 1958–1959; studia na KUL 1959–1960; w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat – 1964 r.; we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie; doktorat na Angelicum w Rzymie – 1966 r.; wykładowca ST i NT oraz jęz. greckiego w PWT we Wrocławiu 1967–1972; rektor kościoła św. Marcina we Wrocławiu; proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu 1972–1976; adiunkt ATK w Warszawie – 1976 r.; praca naukowo–badawcza w stolicy, a także w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych; odbył naukowe i duszpasterskie wyjazdy do Niemiec, Rosji, Litwy, Czechosłowacji, Francji, Anglii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Jordanii, Izraela i Syrii. Należy do Europaische Gesellschaft fuer Katholische Theologie; czł. Komisji EP ds. Dialogu z Niewierzącymi; Komisji ds. Dialogu z Judaizmem oraz czł.–zał. Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Izraelskiej; Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; czł. Międzynarodowej Rady Programowej Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu; czł. Rady Naukowej Centrum Badania i Nauczania Historii Żydów w Polsce. Należy do kolegium redakcyjnego następujących czas.: Więź, Polska-Izrael, Pielgrzym (Kanada), Nasze Słowo (Niemcy). Ekspert Synodu Wrocławskiego. Kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Apokalipsa jako księga profetycznego orędzia napomnienia, pokrzepienia i nadziei – 1987 r. Otrzymał katedrę Introdukcji do NT. Autor licznych komentarzy biblijnych i homilii, które drukuje w różnych czasopismach polskich i zagranicznych.