Mateja Oswald ur. w 1936 r. w Kosorowicach na Opolszczyźnie, zm. w 1983 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Budownictwa PŚl. w Gliwicach – 1960 r.; praca doktorska – 1964 r.; doc. – 1970 r.; dr hab. PWr. – 1973 r.; współpraca z uczelniami i instytucjami w kraju i zagranicą; stypendysta Humboldt; prof. nadzw. – 1977 r.; był pierwszym prof. w WSI w Opolu. Stworzył liczące się w kraju laboratorium w dziedzinie mechaniki doświadczalnej; kier. Zakładem Konstrukcji Budowlanych od 1970 r.; rektor WSI 1975–1981. Promował dr. oraz był recenzentem wielu prac dr., hab. i wniosków o nominację prof. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Odznaka Zasłużonemu Opolszczyźnie; za zasługi dla Miasta Opola, oraz Srebrna i Złota Odznaka PziTB; wielokrotny laureat Nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy.