Mołodecki Jeremiasz ur. w 1915 r. w Dąbrowie Górniczej, zm. w 1985 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PL; mgr inż. mech. w specjalności technologa budowy maszyn nadanym przez komisję pod przewodnictwem prof. Z. Ciechanowskiego – 1940 r.; prace organizacyjne Punktu Konsultacyjnego PŚl. powstałego w Opolu – 1959 r.; współpraca z kier. punktu R. Oniszczykiem przy przygotowywaniu planów i programów studiów dla kierunku mechanika i przy pozyskiwaniu nauczycieli akademickich, początkowo dojeżdżających, do prowadzenia tu zajęć; działalność organizacyjna i dydaktyczna na stanowisku w WSI w Opolu – 1966 r.; dziekan Wydz. Mechanicznego do 1971 r.; przeszedł na rentę inwalidzką w 1977 r.; kontynuował pracę na części etatu. Przebyty zawał zmusił go do jej zaprzestania.