Oniszczyk Rościsław ur. w 1913 r. w Ostrołęce, zm. w 1991 r. Inicjator, org. i pierwszy rektor WSI w Opolu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia wyższe przerwała wojna; nauczyciel w szkole średniej we Włodawie, kontynuując studia na UW; mgr filoz. w specjalności matematyka – 1947 r.; nauczyciel w szkole średniej we Wrocławiu – 1948 r.; wykładowca w powstającej na bazie instytutu Pedagogicznego ZNP, WSP – 1954 r.; na rok przed zakończeniem sprawowania przez niego funkcji rektora, Uczelnia uzyskała prawa nadawania tytułu mgr inż. absolwentom wszystkich trzech wydz.: Budownictwa, Elektrycznego i Mechanicznego; dyr. Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii od 1975 r. do przejścia na emeryturę. Odejście z uczelni – 1982 r.