Wróbel Tadeusz ur. w 1886 r. w Sanoku, zm. w 1974 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Wydz. Architektury PL 1904–1910; inż. arch. – 1912 r.; adiunkt w państwowej służbie technicznej – 1913 r.; asystent, adiunkt w Katedrze Budownictwa Utylitarnego PL 1921–1939; doc. i kier. Katedry Budowy Miast w Lwowskim Instytucie Politechnicznym 1939–; doc. Budowy Miast w Lwowskim Instytucie Politechnicznym 1944–1945; prace org. przy tworzeniu PWr. – 1945 r.; prof. kontr. (przyjazd do Wrocławia X 1945 r.) – 1945 r.; org. Katedry Budowy Miast i Osiedli na PWr., którą kierował do 1960 r.; prof. nadzw. – 1948 r.; zakończenie działalności dydaktycznej – 1966 r.; asystent, później adiunkt w Katedrze Budownictwa Utylitarnego na Wydz. Architektonicznym PL – 1921 r.; po śmierci prof. Drexlera i zamknięciu Katedry Budowy Miast prowadził wykłady zlecone z tego przedmiotu 1932–1939; doc. i kier. Katedry Budowy Miast w Lwowskim Instytucie Politechnicznym – 1939 r.; w okresie okupacji niemieckiej uczył na Wyższych Kursach Technicznych; doc. Budowy Miast w Lwowskim Instytucie Politechnicznym 1944–1945; pierwszy dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego na PWr.; prezes Wrocławskiego Oddz. Towarzystwa Urbanistów Polskich l. 50.; Szkoła Urbanistyki. Wypromował pięciu dr. (T. Zipser – 1961, J. Pudełko - 1961, E. Cieszyńska - 1963, R. Tunikowski - 1966, R. Jędrak -1965). „Zarys historii budowy miast” – wyd. Ossolineum 1971 r.; odbudował gmach Ossolineum. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Odznaka Budowniczego Miasta Wrocławia.