Czajka Dobrosław Bruno ur. w 1909 we Lwowie, zm. w 1992 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: arch. na Wydz. Architektury PL – 1932 r.; z-ca prof. 1945–1946; kier. Katedry Rysunku Odręcznego w Oddziale Architektury Wydz. Budownictwa 1945–1949; kier. Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydz. Architektury PWr. 1949–1968; kier. Zakładu Rysunku i Malarstwa 1968–1980; doc. – 1956 r.; prof. nadzw. – 1974 r.; samodzielne prowadzenie rysunku i akwareli na Wydz. Architektury we Lwowie 1944–1945; współzałożyciel Wrocławskiego Związku Plastyków. Szkoła: Malarstwo i rysunek odręczny; liczne wystawy indywidualne twórczości plastycznej – organizowane przez SARP: Łódź, Gdańsk, Poznań, Warszawa, organizowane przez ZPAP i BWA we Wrocławiu – 1954 r., 1960 r., 1967 r. (album), 1970 r., 1981 r. organizowane przez Muzeum Architektury – 1988 r.; Triennale Rysunku II, III, IV; 8 nagród w konkursach SARP (przebudowa Mostu Grunwaldzkiego, Rotunda Panoramy Racławickiej, cmentarz–pomnik II Armii WP w Zgorzelcu, Pomnik Wyzwolenia na pl. Kościuszki we Wrocławiu, udział w odbudowie Wrocławia – przebudowa pylonów Mostu Grunwaldzkiego – 1946 r., wnętrza NOT, NBP, klub i aula PWr., dwa zrealizowane pawilony na Wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 r.; Budowniczy Wrocławia – 1966 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1970 r.; Zasłużony Działacz Kultury – 1970 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1973 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1976 r.; Medal Edukacji Narodowej – 1984 r.; upamiętniony na tablicy honorowej Wydz. Architektury.