Mielnicki Stanisław ur. w 1898 r. w Bielsku Białej, zm. w 1969 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: praca dydaktyczna w szkołach średnich i zawodowych Lwowa, Katowic, Tarnowa i Bytomia – 1924 r.; absolwent Wydz. Architektury PL – 1926 r.; kier. Katedry Budownictwa Ogólnego na Wydz. Budownictwa PWr. – 1946 r.; Katedra Budownictwa Ogólnego na Wydz. Architektury od 1949 r.; prof. nadzw. – 1950 r.; prof. zw. – 1963 r.; dwie kolejne kadencje dziekana Wydz. Architektury PWr. 1953 r. i 1954 r.; na własną prośbę przeniesiony na równorzędne stanowisko na Wydz. Architektury PK – 1957 r.; czł. WKUiA oraz MKUiA. Wypromował 10 dr.; „Materiały budowlane”, „Ustroje budowlane” wydawane 1938–1939; 1946–1951 i 1947–1949. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; nagrody indywidualne II stopnia Min. Szkoln. Wyższ. – 1953 r., 1954 r., 1964 r., 1967.