Kupiec Zbigniew ur. w 1905 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektonicznego PL – 1932 r.; inż. arch. – 1945 r.; wykłady na Wydz. Architektury AGH w Krakowie 1946 –1947; prof. kontr. – 1947 r.; zaproszony do organizowania Katedry Architektury na ówczesnym Oddz. Architektury Wydz. Budownictwa PWr.; prof. nadzw. Architektury II Wydz. Architektury PWr – 1950 r.; kier. Katedry Architektury 1947–1949; dziekan Wydz. Architektury PWr. 1950–1952; kier. Katedry Projektowania Budynków Społeczno–Mieszkaniowych na Wydz. Architektury PK 1954–1957; kier. Katedry Projektowania Budynków Użyteczności Publicznej na Wydz. Architektury PK – 1962 r.; prorektor d.s. nauki Politechniki Krakowskiej 1957–1959; wiceprezes Oddziału Krakowskiego SARP – 1946 r.; kier. Oddziału Odbudowy woj. Krakowskiego 1945–1946; czł. Komisji weryfikacyjno–egzaminacyjnej w zakresie architektury Min. Szkoln. Wyższ. – 1957 r.; Sekcji Technicznej Rady Gł. Min. Szkoln. Wyższ. i Nauki – 1957 r.; Sekcji Arch., Urban. i Bud. PAN – 1960 r.; w okresie przedwojennym szeroka działalność projektowa i realizacyjna w Gdyni; realizuje z prof. T. Brzozą nowe obiekty PWr. I nagroda w konkursie na kościół parafialny w Gdyni; Indywidualna Nagroda II st. MOiSW – 1967 r. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.